SYV

Här kommer information från SYV om sitt arbete med eleverna i åk 8.

Klicka HÄR.

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nolltolerans

Det har varit oroligt på skolan under en längre period. Under de senaste veckorna har vi mötts av förändrade beteenden. Elever har använt ett beteende med kränkande kommentarer och det de själva kallar ”skoj-bråk” som inte är acceptabelt.

Vi kommer därför att ta ett krafttag mot kränkande behandling genom att tydliggöra att skolan har Nolltolerans mot kränkningar. Innehållet i skolans plan mot kränkande behandling repeteras och tydliggörs tillsammans med elever och personal.

Som ett led i utredningen kommer allvarsamtal att hållas på skolan och skolan tar också hjälp av externa aktörer för att få utökat stöd för att barn/elev ska få rätt hjälp och stöd.

Elevhälsopersonal kommer att starta v45 tillsammans med klass och klasslärare och informera om situationen och att vi nu tar ett gemensamt krafttag mot kränkande behandling genom att tydliggöra att skolan har Nolltolerans. Skolan kommer att tydliggöra vilka beteenden som inte är respektabla och repetera vad man gör om man utsätts eller ser någon annan utsättas. Skolan kommer också att tydliggöra vad som händer om man kränker och inte respekterar andra människor.

Du som förälder får denna information för att kunna samtala med ditt barn. Om ditt barn blivit kränkt eller utsatt har du blivit kontaktad av skolans personal. Det är viktigt att ni som föräldrar och vårdnadshavare pratar om vilket beteende man använder för att alla ska känna sig delaktiga och trygga tillsammans.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på skolan. Du vänder dig till ditt barns klasslärare eller till elevhälsans personal. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida. http://www.lindbergsskolan.varberg.se/kurator.html

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Lindbergs skola

Carola Bengtsson, rektor, åk 4-9.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vissa begränsningar på iPads

Hej alla elever och föräldrar.

Ipaden kan vara en underhållningsmaskin för barn vid vissa tillfällen, ex. på långa bilresor eller när det kanske regnar ute. Vi upplever däremot att Ipad-spelandet har tagit ett stort steg i fel riktning här på skolan. Vi pedagoger på Lindbergs skola upplever en miljö där det är alldeles för mycket spelande. Elever spelar när de kommer in på lektioner och har svårt att sluta trots att lektionen börjar.

Ipaden ska användas som ett skolverktyg. Visst finns det många bra Ipad-spel som bl.a. är mycket lärorika och givande, det är absolut inte dem vi syftar på. Vi strävar dock efter nya och bra utvecklingar.

Vi kommer nu att inleda en testperiod (fram till sportlovet) där vi kommer att stänga av en del spel och sociala plattformar. Vi kommer också att följa upp detta och utvärdera resultatet tillsammans med eleverna.

Klasslärare har diskuterat förslaget tillsammans med eleverna och vi har efter valt att gå vidare på detta sätt.

Spelbegränsningen är kopplad till skolans nätverk, det innebär att när eleven är på skolan så kommer de inte åt spelen eller sociala plattformar men när de kommer hem så fungerar det som vanligt.

Om ert barn behöver ha mobilen med sig till skolan ska den ligga i skåpet under lektionstid om inte annan särskild överenskommelse är gjord med läraren.

Har ni frågor eller undringar så tveka inte att höra av er.

Maila: jonathan.ruuing-brandell@varberg.se it-pedagog.

 

Med vänliga hälsningar / Pedagoger och ledningen, Lindbergs skola,

2018-10-24.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information

  • Diskot förra fredagen gick bra och klassen fick in en del pengar, drygt 8000 kronor.
  • Prov i matte på onsdag 24/10. Eleverna har fått sidor att träna på i matteboken. Baskunskaper sid 40 – 41 och svårare uppgifter sid 42 – 43. Matris om vad de ska kunna finns på Showbie. Koden dit är KEFT8.
  • Du kan nu boka utvecklingssamtal hos Magnus HÄR!
  • Läxa i idrott till torsdag.
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skolenkät

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för myndighetens arbete med att granska skolor. Resultatet används även i Skolverkets ”Välja Skola”.
Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen.
Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen. Resultaten presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan identifieras.
Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan. Så här besvarar du enkäten:
1. Gå in på
2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i grundskola eller grundsärskola” och ange koden 3XNdMX
3. Enkäten kan besvaras fram till den 19 oktober 2018.
Frågor om koder och inloggningsuppgifter besvaras av Origo Group på tel. 013-465 61 00 eller skolenkaten@origogroup.com. Övriga frågor besvaras via Skolinspektionens växelnummer 08-586 08000 eller epostskolenkaten@skolinspektionen.se
Med vänlig hälsning,
Skolinspektionen
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Schema för pedagogiskt föräldramöte den 15 oktober

Åk 1-3
18.00-18.20 Svenska Matte
  Sal; Åk1s klassrum. Sal: Åk3s klassrum
18.30-18.50 Svenska Matte
  Sal: Se ovan. Sal: Se ovan.
19.00-19.20 Åk 1´s Föräldrar samlas i klassrummet.

Övriga föräldrar är välkomna till dubbelklassrummet i 7-9s lokaler för information om elevhälsans arbete.

Åk 4-6
18.00-18.20 Information om Elevhälsans arbete
  Sal: Dubbelklassrummet i 7-9. Följ skyltar.
18.30-18.50 Svenska Matte
  Sal: Följ skyltar Sal: Följ skyltar
19.00-19.20 Svenska Matte
  Sal: Se ovan. Sal: Se ovan.
Åk 7-9
18.00-18.20 SO Matte Engelska
  Sal: Följ skyltar Sal: Följ skyltar Sal: Följ skyltar
18.30-18.50 Information om Elevhälsans arbete
  Sal: Dubbelklassrummet i 7-9. Följ skyltar.
19.00-19.20 SO Matte Engelska
  Sal: Följ skyltar Sal:  Följ skyltar Sal: Följ skyltar

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Välkommen på föräldramöte 15 oktober!

Till alla vårdnadshavare på Lindbergs skola

Här kommer information om på vilket sätt föräldramötet kommer att genomföras. Tidigare har vi informerat om upplägget, vilket medför att planeringen utgår ifrån antalet anmälda.

Årets upplägg är att deltaga på en eller flera lektioner, utifrån ett elevperspektiv. Lärarna kommer att genomföra ett exempel på hur undervisning kan gå till. Det kommer att vara flera lärare som håller i exempellektionen i varje klassrum.

Möjlighet att ta del av elevhälsans arbete finns också att välja bland.

Du/ni som vårdnadshavare väljer vilken eller vilka lektioner du vill deltaga på, se bifogat schema med tider. I varje klassrum är deltagarantalet begränsat till 30 personer per lektion.

Någon av lärarna i arbetslaget tar emot vid respektive stadies entré.

Efter deltagandet får du möjlighet att ge återkoppling genom en utvärdering.

Varmt välkomna!

Hälsningar

Carola Bengtsson och Monica Randelid

Rektor 4-9                      Rektor F-3 och fritidshem

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar